Wallpaper_gross
Thai Chi Qigong Wolfsburg

 

Workshops Seminare Kurse Weiterbildung
Kleingruppen- und Einzelunterricht

 

Unterrichtet werden:
Taijiquan Yang-stil 
Die Langform (108) nach Yang Cheng-Fu / Fu Zhongwen / Yang Zhenduo

Kurzform
Zhanzhuang
Tuishou (Push Hands)
Taiji-Schwert
Taiji-Stock

Qigong
Xianggong (Duft-Qigong) nach Meister Zhang Xiao Ping
Yi Jin Jing (Methode zur Transformation der Faszien) nach Meister Zhang Xiao Ping
Xi Sui Jing (Knochenmark-Waschen-Qigong) nach Meister Zhang Xiao Ping
Liu Zi Qi Jue (Die sechs heilenden Laute) nach Meister Zhang Xiao Ping
Liu Shou Gong (6 Hände Qigong) nach Meister Zhang Xiao Ping
Baduan Jin (Die 8 Brokate) nach Prof. Jiao Gourui
u.a.